اطلاعات شرکت
بدون لوگو
نام شرکت: سیمان تهران
سال تأسیس:
موقعیت مکانی: ایران - تهران
تعداد محصولات: ۳ محصول
معرفی شرکت

محصولات شرکت
بدون تصویر

سیمان پرتلند نوع 5 پاکت50 کیلویی سیمان تهران

هر کارتن (۱۵ کیسه)

بدون تصویر

سیمان تیپ 2 پاکت 50 کیلویی سیمان تهران

هر کارتن (۰ تن)

بدون تصویر

سیمان تیپ 1 پاکت 50 کیلویی سیمان تهران

هر کارتن (۲۰ کیسه)