نوع کسب و کار
نوع محصول (بر اساس مقصد)
فروشندگان بر اساس استان
فیلتر

مصالح عمومی و پیش‌ساخته - ۴ محصول

بدون تصویر
ماسه شکسته شسته

هر کارتن (۱ تن )

کشور - استان: ایران - تهران

بدون تصویر
سیمان تیپ 1 پاکت 50 کیلویی سیمان تهران

هر کارتن (۲۰ کیسه )

کشور - استان: ایران - تهران

بدون تصویر
سیمان تیپ 2 پاکت 50 کیلویی سیمان تهران

هر کارتن (۰ تن )

کشور - استان: ایران - تهران

بدون تصویر
سیمان پرتلند نوع 5 پاکت50 کیلویی سیمان تهران

هر کارتن (۱۵ کیسه )

کشور - استان: ایران - تهران

مصالح عمومی و پیش‌ساخته - ۲ فروشنده

بدون لوگو
گروه شرکت های تیغاب و ابرارشن

کشور-استان: ایران - تهران

نوع کسب و کار: تولیدکننده

بدون لوگو
سیمان تهران

کشور-استان: ایران - تهران

نوع کسب و کار: تولیدکننده