نوع کسب و کار
نوع محصول (بر اساس مقصد)
فروشندگان بر اساس استان
فیلتر

مصالح - ۶ محصول

بدون تصویر
سیمان تیپ 1 پاکت 50 کیلویی سیمان تهران

هر کارتن (۲۰۰ کیسه )

کشور - استان: ایران - تهران

بدون تصویر
سیمان پرتلند نوع ۲

هر کارتن (۱ تن )

کشور - استان: ایران - کرمان

بدون تصویر
سیمان پرتلند نوع ۳

هر کارتن (۱ تن )

کشور - استان: ایران - کرمان

صادراتی
بدون تصویر
سیمان پرتلند نوع ۴۲۵-۱

هر کارتن (۱ تن )

کشور - استان: ایران - کرمان

بدون تصویر
سیمان پرتلند نوع ۵۲۵-۱

هر کارتن (۱ تن )

کشور - استان: ایران - کرمان

صادراتی
بدون تصویر
سیمان پرتلند پزولانی ویژه

هر کارتن (۲۰ کیسه )

کشور - استان: ایران - کرمان

مصالح - ۲ فروشنده

بدون لوگو
سیمان تهران

کشور-استان: ایران - تهران

نوع کسب و کار: تولیدکننده

بدون لوگو
سیمان ممتازان کرمان

کشور-استان: ایران - کرمان

نوع کسب و کار: بنکدار - تولیدکننده